ไทย

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ เราเชื่อว่า โรงเรียนคือสนามเด็กเล่นแห่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ เราทำเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องสนุก เด็ก ๆ จะหาคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น เมื่อการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก นักเรียนก็จะรักการเรียนรู้ และ รักการมาโรงเรียน ดังปรัชญาของเราที่ว่า “Play is the Language of Kids” หรือ “การเล่นคือภาษาของเด็ก”

อนุบาลนานาชาติเพรพใช้หลักสูตรการเรียนการสอบแบบ Early Years Foundation Stage (EYFS) ของประเทศอังกฤษ โดยใช้ปรัชญา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอน ในแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านเชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การช่วยเหลือตัวเองในใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามวัย โดยการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่นั้นจะช่วยทำให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเล่นและกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งส่งเสริมให้เขามีสมาธิต่อการเรียนรู้ในภายหน้าได้ดียิ่งขึ้น

 

โรงเรียนแห่งแรกในชีวิต ของเด็ก ๆ ควรจะเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่เด็ก ๆ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด รู้สึกอบอุ่น และปลอดภัย มีความสุขที่จะได้มาทุกวัน เมื่อเด็ก ๆ ถึงวัยเริ่มเข้าโรงเรียน ในระดับชั้น Nursery และอนุบาล 1 นั้น เราจะดูแลมุ่งเน้นถึงการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ ร่างกาย การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันและการเข้าสังคมของเด็ก ๆ ให้เหมาะสมตามกติกา เป็นสำคัญ  “Social and Emotional Readiness”   

โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ร้องเพลง ขยับร่างกายและใช้กล้ามเนื้อทั้งมัดใหญ่และมัดเล็ก ส่งเสริมให้เขาได้รับรู้ถึงความรัก และความห่วงใยของครู มีความมั่นใจในตัวเอง เพื่อที่จะได้เติบโตไปอย่างมีความสุข

เตรียมความพร้อมอย่างไร? ที่เพรพ เราเชื่อว่าเด็ก ๆ ไม่ควรที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มมาโรงเรียน แต่โรงเรียนต่างหากที่จะต้องมีความพร้อมสำหรับนักเรียน “The Children shouldn’t have to be ready for kindergarten but the kindergarten should be ready for the children” เราจึงมีการจัดเตรียมห้องเรียน และสนามเด็กเล่น ที่มีความเหมาะสมกับขนาดและวัยของนักเรียน เตรียมพร้อมไว้ให้นักเรียนทุกคน เพื่อเอื้อให้เขาได้สามารถหยิบใช้สิ่งของต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ภายใต้กฏ กติกาของการอยู่ร่วมกัน “Free play in prepared environment”

.เรามุ่งสร้างเด็ก ๆ ที่มีความเป็น “Independent Learner with a Love of Learning” โดยผ่านการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความถนัดส่วนตัว และความสนใจของตนเองให้เพื่อน ๆ และครูได้รับทราบ และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ผ่านช่วงเวลาการเรียนรู้แบบ Learning Corners

.Learning Corners คือการจัดการเรียนการสอนโดยรวมกลุ่มของนักเรียนที่อยู่ในช่วงอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เข้าด้วยกันในช่วงบ่าย ในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งเป็นมุมการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ มุมคณิตศาสตร์ มุมหนังสือ มุมภาษาไทย ภาษาจีน มุมศิลปะ มุมบ้าน มุมมอนเตสซอรี่ มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และจัดเป็นกลุ่มย่อยที่คละอายุกันระหว่างชั้นปี เพื่อให้พี่โตได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นำที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยดูแลน้อง และเปิดโอกาสให้น้องได้เรียนรู้จากพี่ อยากทำตามพี่ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียน ไม่ใช่แค่การทำตามครูผู้สอนเท่านั้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็ก ๆ ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ใน Learning Corners เด็ก ๆ ยังมีคาบอิสระ 1 คาบ จากจำนวน 3 คาบการเรียนรู้ต่อวันในช่วงบ่าย ให้สามารถเลือกเข้ามุมที่ผู้เรียนสนใจหรือถนัดได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้เห็นและสนับสนุนความสนใจและความสามารถพิเศษนั้น ๆ ได้

ขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม ที่มีจำนวนนักเรียนเพียง 16 คนต่อห้องเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารโต้ตอบกันจากทั้ง 2 ฝ่าย นักเรียนและครูมีความใกล้ชิดสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง เสริมสร้างนิสัยการกล้าแสดงออก การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะเคารพบุคคลรอบตัวรัชดา-สุทธิสาร

เด็กวัยแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะสามารถเรียนรู้และจดจำภาษาได้ดีที่สุด อนุบาลนานาชาติเพรพ จึงจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา

  • โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เรียนรู้แบบ Jolly Phonics
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการฯ สำหรับนักเรียนชาวไทย
  • ภาษาจีนกลาง โดยครูจากประเทศจีน

"เพราะปัจจุบันกำหนดอนาคต เราจึงทุ่มเทวางแผนเพื่อทำปัจจุบันของนักเรียนของเราให้ดีที่สุด เพื่อให้เขาเป็นผู้ที่มีความพร้อมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในภายหน้า ทั้งอารมณ์ สังคม และวิชาการ"

ติดต่อเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน 

หากผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถโทรเข้ามานัดเวลาได้ทุกวัน ในเวลาทำการค่ะ 

สา .

สาขาสุทธิสาร

เบอร์โทรศัพท์ 02-274-7426  

Email : prep@prep.ac.th

การเดินทาง

สาขาสุทธิสารอยู่บนถนนสุทธิสาร ใกล้สี่แยกรัชดา-สุทธิสาร 

สามารถลงรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุทธิสาร ออกทางออกหมายเลข 2 แล้วต่อรถเข้ามายังโรงเรียน 

หรือเข้าจากทางลาดพร้าว 48 และลาดพร้าว 64 ได้อีกด้วยค่ะ

กดที่นี่เพื่อดู แผนที่

สาขาลาดพร้าว 88

เบอร์โทรศัพท์ 02-933-9388  

Email : Ladprao88@prep.ac.th

การเดินทาง

สาขาลาดพร้าว 88 อยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

ขับมาจากถนนลาดพร้าวฝั่งเลขคู่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอยจะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะ

หากมาทางด่วนให้ลงทางออกลาดพร้าว (โชคชัยสี่) ค่ะ

กดที่นี่เพื่อดู แผนที่

ladangtoto

ladangtoto2

ladangtoto2

ladangtoto

ladangtoto

ladangtoto

Slot Gacor Link Slot Gacor Slot88 Slot Gacor Hari Ini Link Slot88 Link Slot Gacor Malam ini Slot Gacor Link Slot Gacor Slot88 Slot Gacor Hari Ini Link Slot88 Link Slot Gacor Malam ini Slot Gacor Link Slot Gacor Slot88 Slot Gacor Hari Ini Link Slot88 Link Slot Gacor Malam ini Slot Thailand Slot Gacor Thailand Slot Server Thailand Akun Pro Thailand
Slot Gacor Maxwin Slot Demo Slot Pulsa RTP Slot Data HK Data SDY Slot Gacor Maxwin Slot Toto Slot Demo Slot Gacor Malam ini 4D Toto Macau Judi Parlay Slot Demo Slot Thailang Slot Gacor Hari Ini Link Slot Terbaru Slot Server Thailand RTP Slot Gacor Slot Kamboja Slot Toto Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor Gampang Menang Slot Gacor 777 Pola Slot Gacor Situs Slot Gacor 2023 Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan