ไทย

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ เราเชื่อว่า โรงเรียนคือสนามเด็กเล่นแห่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ เราทำเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องสนุก เด็ก ๆ จะหาคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น เมื่อการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก นักเรียนก็จะรักการเรียนรู้ และ รักการมาโรงเรียน ดังปรัชญาของเราที่ว่า “Play is the Language of Kids” หรือ “การเล่นคือภาษาของเด็ก”

อนุบาลนานาชาติเพรพใช้หลักสูตรการเรียนการสอบแบบ Early Years Foundation Stage (EYFS) ของประเทศอังกฤษ โดยใช้ปรัชญา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอน ในแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านเชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การช่วยเหลือตัวเองในใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามวัย โดยการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่นั้นจะช่วยทำให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเล่นและกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งส่งเสริมให้เขามีสมาธิต่อการเรียนรู้ในภายหน้าได้ดียิ่งขึ้น

 

โรงเรียนแห่งแรกในชีวิต ของเด็ก ๆ ควรจะเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่เด็ก ๆ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด รู้สึกอบอุ่น และปลอดภัย มีความสุขที่จะได้มาทุกวัน เมื่อเด็ก ๆ ถึงวัยเริ่มเข้าโรงเรียน ในระดับชั้น Nursery และอนุบาล 1 นั้น เราจะดูแลมุ่งเน้นถึงการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ ร่างกาย การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันและการเข้าสังคมของเด็ก ๆ ให้เหมาะสมตามกติกา เป็นสำคัญ  “Social and Emotional Readiness”   

โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ร้องเพลง ขยับร่างกายและใช้กล้ามเนื้อทั้งมัดใหญ่และมัดเล็ก ส่งเสริมให้เขาได้รับรู้ถึงความรัก และความห่วงใยของครู มีความมั่นใจในตัวเอง เพื่อที่จะได้เติบโตไปอย่างมีความสุข

เตรียมความพร้อมอย่างไร? ที่เพรพ เราเชื่อว่าเด็ก ๆ ไม่ควรที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มมาโรงเรียน แต่โรงเรียนต่างหากที่จะต้องมีความพร้อมสำหรับนักเรียน “The Children shouldn’t have to be ready for kindergarten but the kindergarten should be ready for the children” เราจึงมีการจัดเตรียมห้องเรียน และสนามเด็กเล่น ที่มีความเหมาะสมกับขนาดและวัยของนักเรียน เตรียมพร้อมไว้ให้นักเรียนทุกคน เพื่อเอื้อให้เขาได้สามารถหยิบใช้สิ่งของต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ภายใต้กฏ กติกาของการอยู่ร่วมกัน “Free play in prepared environment”

.เรามุ่งสร้างเด็ก ๆ ที่มีความเป็น “Independent Learner with a Love of Learning” โดยผ่านการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความถนัดส่วนตัว และความสนใจของตนเองให้เพื่อน ๆ และครูได้รับทราบ และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ผ่านช่วงเวลาการเรียนรู้แบบ Learning Corners

.Learning Corners คือการจัดการเรียนการสอนโดยรวมกลุ่มของนักเรียนที่อยู่ในช่วงอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เข้าด้วยกันในช่วงบ่าย ในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งเป็นมุมการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ มุมคณิตศาสตร์ มุมหนังสือ มุมภาษาไทย ภาษาจีน มุมศิลปะ มุมบ้าน มุมมอนเตสซอรี่ มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และจัดเป็นกลุ่มย่อยที่คละอายุกันระหว่างชั้นปี เพื่อให้พี่โตได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นำที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยดูแลน้อง และเปิดโอกาสให้น้องได้เรียนรู้จากพี่ อยากทำตามพี่ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียน ไม่ใช่แค่การทำตามครูผู้สอนเท่านั้น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็ก ๆ ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ใน Learning Corners เด็ก ๆ ยังมีคาบอิสระ 1 คาบ จากจำนวน 3 คาบการเรียนรู้ต่อวันในช่วงบ่าย ให้สามารถเลือกเข้ามุมที่ผู้เรียนสนใจหรือถนัดได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้เห็นและสนับสนุนความสนใจและความสามารถพิเศษนั้น ๆ ได้

ขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม ที่มีจำนวนนักเรียนเพียง 16 คนต่อห้องเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารโต้ตอบกันจากทั้ง 2 ฝ่าย นักเรียนและครูมีความใกล้ชิดสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง เสริมสร้างนิสัยการกล้าแสดงออก การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะเคารพบุคคลรอบตัวรัชดา-สุทธิสาร

เด็กวัยแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะสามารถเรียนรู้และจดจำภาษาได้ดีที่สุด อนุบาลนานาชาติเพรพ จึงจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา

  • โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เรียนรู้แบบ Jolly Phonics
  • ภาษาไทย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการฯ สำหรับนักเรียนชาวไทย
  • ภาษาจีนกลาง โดยครูจากประเทศจีน

"เพราะปัจจุบันกำหนดอนาคต เราจึงทุ่มเทวางแผนเพื่อทำปัจจุบันของนักเรียนของเราให้ดีที่สุด เพื่อให้เขาเป็นผู้ที่มีความพร้อมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในภายหน้า ทั้งอารมณ์ สังคม และวิชาการ"

ติดต่อเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน 

หากผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถโทรเข้ามานัดเวลาได้ทุกวัน ในเวลาทำการค่ะ 

สา .

สาขาสุทธิสาร

เบอร์โทรศัพท์ 02-274-7426  

Email : [email protected]

การเดินทาง

สาขาสุทธิสารอยู่บนถนนสุทธิสาร ใกล้สี่แยกรัชดา-สุทธิสาร 

สามารถลงรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุทธิสาร ออกทางออกหมายเลข 2 แล้วต่อรถเข้ามายังโรงเรียน 

หรือเข้าจากทางลาดพร้าว 48 และลาดพร้าว 64 ได้อีกด้วยค่ะ

กดที่นี่เพื่อดู แผนที่

สาขาลาดพร้าว 88

เบอร์โทรศัพท์ 02-933-9388  

Email : [email protected]

การเดินทาง

สาขาลาดพร้าว 88 อยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

ขับมาจากถนนลาดพร้าวฝั่งเลขคู่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอยจะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะ

หากมาทางด่วนให้ลงทางออกลาดพร้าว (โชคชัยสี่) ค่ะ

กดที่นี่เพื่อดู แผนที่